Fura Szczęścia to coroczny projekt charytatywny, organizowany przez studentów IV roku zarządzania na specjalności Komunikacja w Biznesie. Projekt jest realizowany w ramach zajęć akademickich. Naszym celem jest niesienie pomocy wybranym przez nas samych organizacjom, które potrzebują pilnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego.

Tak jak w roku poprzednim kontynuujemy format #teamkwb łącząc siły B4KWB i Fury Szczęścia. Celem, który nam przyświeca jest pomoc charytatywna przy jednoczesnej integracji społeczności KWB. 

W tym roku pomagamy Stowarzyszeniu Zrozumieć i Pomóc, które zajmuje się zdrowiem psychicznym. Dzięki środkom zebranym w ramach tegorocznej Fury będziemy mogli pomóc im w wyposażeniu Mieszkania Chronionego, czyli miejsca, które stanie się bezpieczną przystanią dla osób zmagających się z trudnościami natury psychicznej.